Veiligheidsconcept

De volgende stap na het bepalen van de gevarenzones van een machine in een risicobeoordeling is het creëren van een intelligent veiligheidsconcept. Het doel hiervan is om voor elke gevarenzone specifieke maatregelen vast te stellen om het risico tot een aanvaardbaar minimum te beperken. De afzonderlijke maatregelen ter beperking van het risico worden getoond op basis van een machineoverzicht.

We werken nauw met u samen om in technisch en economisch opzicht het ideale veiligheidsconcept te ontwikkelen. We streven naar neutraliteit bij het selecteren van de beveiligingen voor dit doel.

Het implementeren van het veiligheidsconcept is meer dan alleen het verbeteren van de veiligheid van de installatie. Een veilige installatie verhoogt de geschiktheid van uw machine en verhoogt tevens uw productiviteit.

Uw voordelen

  • U krijgt een technisch geoptimaliseerd, op uw eisen en wensen afgestemd veiligheidsconcept.
  • Een professionele integratie van geschikte veiligheidsmaatregelen bespaart u tijd en geld.
  • Uw veiligheidsconcept is altijd in overeenstemming met de laatste wetten en normen.

Diensten voor de klant
Wij ontwikkelen het veiligheidsconcept voor uw machine. U ontvangt een aanbod met inbegrip van de volgende diensten:

  • Oplossingen om de veiligheid van machines op lange termijn te waarborgen.
  • Ontwikkelen van suggesties voor de beveiliging van de betreffende afzonderlijke gevarenzones met behulp van de modernste mechanische, elektrische, pneumatische en hydraulische technologieën.
  • Specificatie van de veiligheidsfunctie.