NieuwsbriefDisclaimer

Wij streven ernaar dat alle informatie op onze nieuwsbrief zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan EUCHNER geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de aangeboden content die afkomstig is van derden. U hebt het recht om de informatie op deze nieuwsbrief voor persoonlijk gebruik te downloaden of reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor verdere reproductie of gebruik is altijd voorafgaande toestemming vereist. Antwoorden op nieuwsbrieven worden niet gelezen vanwege de automatische verzending.