SERVICES VOOR MACHINEFABRIKANTEN

Uw routekaart naar optimale machineveiligheid

Machines en productiefaciliteiten moeten volgens de toepasselijke wetgeving veilig zijn. Fabrikanten kunnen pas een machine verkopen in de Europese Economische Ruimte als deze de conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft doorlopen en voorzien is van een CE-markering.

Van ontwerp tot EU conformiteit

We kunnen u direct vanaf de ontwikkelingsfase ondersteunen en u begeleiden bij elke stap die nodig is om de CE-markering voor uw machine te verkrijgen. Hoe eerder u ons in het proces betrekt, hoe groter de voordelen. Door al tijdens de ontwikkelingsfase rekening te houden met de veiligheidsaspecten kan de werkdruk op de lijn aanzienlijk worden verlaagd zodat u van meet af aan een zo veilig mogelijke machine kunt ontwerpen.

We analyseren en beoordelen voor u de potentiële gevaren en stellen maatregelen voor om de risico's te verlagen. We ontwikkelen veiligheidsstrategieën op maat en bieden u, waar nodig, ook technische diensten aan om de benodigde maatregelen te integreren. En tenslotte bevat ons dienstenaanbod ook het inspectieproces voor verificatie en validatie en alle diensten die samenhangen met de CE-markering.

Uw toegevoegde waarde

Met onze ondersteuning bent u er zeker van dat uw machine aan de nieuwste wettelijke eisen voldoet. We helpen u met de implementatie van alle relevante specificaties. U bespaart kostbare tijd en kunt zich richten op uw kernactiviteiten.

Onze services voor machinefabrikanten