Validatie

Validatie is een beslissende stap in het conformiteitsbeoordelingsproces. Hiermee wordt gecontroleerd of de volledig uitgeruste machine veilig is en voldoet aan de specificaties van Machinerichtlijn 2006/42/EG. Deze eindcontrole wordt afgesloten met een controle of uw machine voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. Onze experts ontwikkelen een passende controlestrategie voor elke beveiliging.

De veiligheidscontrole van de machine wordt voorafgegaan door een validatieplanning, waarbij we iedere uit de risicobeoordeling voortvloeiende gevarenzone, samen met de ervoor geïmplementeerde beveiliging, in ogenschouw nemen. Ervaren experts ontwikkelen een passende controlestrategie voor elke beveiliging.

Uw voordelen

  • U ontvangt een efficiënte en neutrale, door ervaren specialisten uitgevoerde machinebeoordeling.
  • We werken de details van de procedure vooraf met u uit, rekening houdend met uw economische overwegingen.
  • Gestandaardiseerde documentatie en de modernste test- en meetapparatuur staan borg voor een hoge productiviteit bij de verwerking van de inspectieopdracht.

Onze diensten

  • Latere evaluatie en documentatie van de uit de risicobeoordeling voortvloeiende gevarenzones.
  • Opstellen van een gedetailleerd testplan op basis van de risicobeoordeling en de geïnstalleerde beveiligingen (veiligheidscontrole).
  • Testen, rechtstreeks op de machine of installatie.
  • Gestandaardiseerd meet- en testrapport als verificatie.