Sistema berekening

Verificatie van het vereiste Performance Level volgens EN ISO 13849-1

Er moet worden gecontroleerd of de voor de machine geplande veiligheidsfuncties het vereiste veiligheidsniveau bereiken. EUCHNER maakt hiervoor gebruik van de fabrikantonafhankelijke SISTEMA-software van de Duitse beroepsvereniging voor werkgevers, het Institut für Arbeitsschutz (IFA). Met de berekening in SISTEMA kan snel en betrouwbaar worden bepaald of de geplande veiligheidsmaatregelen voldoen aan de in norm EN ISO 13849-1 gestelde eisen. Onze experts hebben ruime ervaring in het gebruik van deze software.

Eenvoudige berekening van de machineveiligheid

SISTEMA simuleert de opbouw van de veiligheidscomponenten van de machine op basis van vooraf gedefinieerde constructies en berekent vervolgens het behaalde prestatieniveau. Het veiligheidsconcept is geverifieerd en stemt overeen met de specificaties in de normen indien aan het vereiste, uit de risicobeoordeling voortvloeiende prestatieniveau, is voldaan.

Uw voordelen

  • U krijgt een betrouwbare beoordeling of de geplande veiligheidsmaatregelen voldoen aan de in norm EN ISO 13849-1 gestelde eisen.
  • Heeft u een betrouwbare partner met uitgebreide ervaring in het gebruik van SISTEMA nodig, zoek dan niet verder en neem contact op met EUCHNER Safety Services.

Onze diensten

  • Controle van de geplande maatregelen aan de hand van het veiligheidsconcept overeenkomstig EN ISO 13849-1.
  • Verificatie met behulp van de berekening met SISTEMA, waarbij de uit de risicobeoordeling voortvloeiende veiligheidsfuncties in de softwarestructuur worden ingevoerd.
  • Betrouwbare, duidelijke documentatie van de resultaten.