Veiligheidsbeoordeling

De bediener ziet zich vaak voor de vraag gesteld of afzonderlijke machines of machinecomponenten nog steeds aan de huidige veiligheidseisen voldoen. Als onafhankelijke dienstverlener kunnen wij een gerichte veiligheidsbeoordeling uitvoeren om te bepalen of uw machines zodanig zijn ingericht dat ze uw werknemers maximale bescherming bieden en daarmee voldoen aan de toepasselijke wetgeving, of dat er corrigerende maatregelen zijn vereist.
We identificeren de belangrijkste gevarenzones op het machine- of installatiedeel en stellen passende maatregelen ter vermindering van de risico's vast. Bestaande beveiligingen worden gecontroleerd op naleving van de normen.

Uw voordelen

  • Een professionele integratie van geschikte veiligheidsmaatregelen bespaart u kostbare tijd en geld.
  • Onze experts baseren hun veiligheidsbeoordelingen altijd op de hoogste kwaliteitsnormen en de laatste stand van de techniek.
  • U profiteert van een partner die nauw met u samenwerkt en tegelijkertijd rekening houdt met de productiviteit van uw processen tijdens alle beoordelingsfasen.

Onze diensten

  • Overeenstemming over het type en de reikwijdte van de veiligheidsbeoordeling.
  • Analyse van de machine of installatie door een expert op het gebied van machineveiligheid.
  • Analyse en beoordeling van de geïdentificeerde machinegerelateerde gevaren.
  • Suggesties voor het wegnemen van mogelijke oorzaken van risico's.