Gevarenbeoordeling

Gevarenbeoordeling in Arbeidsmiddelenrichtlijn 2009/104/EG

In Arbeidsmiddelenrichtlijn 2009/104/EG wordt de terbeschikkingstelling van arbeidsmiddelen door de werkgever en het gebruik ervan door de werknemers geregeld.

Werkgevers moeten regelmatig alle gevaren op de werkplek die de gezondheid en veiligheid van hun werknemers kunnen schaden, identificeren en controleren.

Volgens de wet moeten bedrijven voor elk arbeidsmiddel een gevarenbeoordeling uitvoeren. Voor de beoordeling van de gevaren worden met het oog op de vergelijkbaarheid, volledigheid en efficiëntie gestandaardiseerde beoordelingssystemen gebruikt.

Uw voordelen

  • Uw arbeidsmiddelen worden efficiënt en volledig beoordeeld volgens Arbeidsmiddelenrichtlijn 2009/104/EG.
  • U profiteert van onze gestructureerde aanpak waarbij altijd rekening wordt gehouden met de productiviteit van uw productieprocessen.

Onze diensten

  • Overeenstemming over het type en de reikwijdte van gevarenbeoordelingen.
  • Uitvoering van de gevarenbeoordelingen volgens een overeengekomen tijdschema.
  • Opstellen van een actieplan om mogelijke oorzaken van risico's weg te nemen.
  • Definitieve documentatie.