Beoordeling voor samenstel van machines

Indien afzonderlijke machines of installaties een wisselwerking hebben in het productieproces, moet worden gecontroleerd of de combinatie een “samenstel van machines” vormt zoals gedefinieerd in de Machinerichtlijn. Indien vastgesteld wordt dat dit het geval is, moet het samenstel van machines aan een nieuw conformiteitsbeoordelingsproces worden onderworpen.

Op basis van onze jarenlange ervaring begeleiden we u door het doolhof van mogelijkheden en helpen we u de juiste beslissingen te nemen in overeenstemming met de normen en de wet. Aan het einde van het adviseringstraject ontvangt u een document waarin het beslissingsproces en het resultaat ervan zijn vastgelegd.

Uw voordelen

  • Ervaren experts op het gebied van machineveiligheid helpen u bij het betrouwbaar beoordelen van het samenstel van machines.
  • U profiteert van een beoordeling in overeenstemming met alle wettelijke vereisten en rechtszekerheid met betrekking tot de vraag of de koppeling onder de definitie “samenstel van machines” valt overeenkomstig de voorschriften van de Machinerichtlijn.

Onze diensten

  • Onderzoek van met elkaar in wisselwerking staande machines voor het koppelen (samenvoegen van machines) zoals gedefinieerd in de Machinerichtlijn.
  • Rapport over de beoordeling voor samenvoegen van machines.
  • Hulp bij het uitvoeren van het conformiteitsbeoordelingsproces.