Oplossingen op maat voor machineveiligheid


Machineveiligheid gaat in de praktijk veel verder dan de installatie van de benodigde veiligheidscomponenten. Machineveiligheid bij EUCHNER begint bij het paraat hebben en tot in de finesses begrijpen van de regelgeving die vanuit de Machinerichtlijn wordt opgelegd. Voor machineveiligheid zijn er twee normen die gaan over risico’s en technische oplossingen: EN-ISO13849-1(PL) en IEC62061(SIL). Vanuit de vaststelling van gevaar, blootstelling en afwendbaarheid kan per te beveiligen locatie een specifieke oplossing worden gekozen die tot het vereiste niveau van machineveiligheid leidt.

Machineveiligheid

De regelgeving rondom machineveiligheid maakt het er voor de machinebouwer niet gemakkelijker op. Elke deur, elk hek, elke toegang vraagt om zijn eigen specifieke oplossing. Constructie, montage en elektrische functies moeten zo worden gekozen dat manipulatie en beschadiging worden uitgesloten. De maatregelen moeten precies zijn afgestemd op de risicocategorie en het gebruik ter plaatse.

Er is heel wat kennis en inzicht nodig om tot een oplossing te komen waarin alle veiligheidscomponenten voldoen aan de gestelde normen en de productie optimaal verloopt. EUCHNER heeft niet alleen die kennis in huis, maar kan vanuit het uitgebreide assortiment van veiligheidscomponenten ook de applicatiespecifieke oplossing aandragen die leidt tot optimale machineveiligheid.

Bovendien verzorgt EUCHNER technische trainingen over machineveiligheid. Een aanrader is de ‘in company’ training ‘Safety Engineering’ waarbij werknemers worden getraind in machineveiligheid.