EN-ISO14119 voorkomt manipulatie industriële beveiligingssystemen

Machines worden op grond van de Machinerichtlijn vaak voorzien van veiligheidsschakelaars en -systemen volgens de normen EN13849 (PL) en EN-IEC62061 (SIL). Soms worden deze beveiligingen omzeild. De nieuwe EN-ISO14119 moet dit voorkomen.

ISO 14119

EN-ISO14119 stelt dat de ontwerper van de machine maatregelen moet nemen om het omzeilen van industriële veiligheidsvoorzieningen te voorkomen. Daarbij moet volgens EN-ISO14119 ‘redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik’ worden beoordeeld. ‘Omzeilen’ is volgens de definitie in de EN-ISO14119 een actie die een blokkeervoorziening manipuleert en buiten bedrijf stelt of zelfs volledig ‘bypasst’. Als gevolg hiervan wordt een machine gebruikt op een gevaarlijke en door de fabrikant niet bedoelde wijze, zonder de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

De EN-ISO14119 rust op drie pijlers:

De EN-ISO14119 is actief vanaf de zomer van 2013. Binnen de opvolger van EN1088 staan menselijk gedrag en de alles omvattende motivatie om te manipuleren centraal. Machinebouwers zullen op basis van de EN-ISO14119 op een andere manier om moeten gaan met veiligheid en oplossingen volledig moeten integreren in het ontwerp. Hierbij zullen ze meer dan ooit rekening moeten houden met de wijze waarop de gebruiker ermee omgaat.

Euchner kan vanuit de inhoud van de EN-ISO14119 machinebouwers adviseren hoe ze op deze uitdagende problematiek kunnen inspelen. Geïnteresseerd in EN-ISO14119? Neem dan contact met ons op. U vindt onze gegevens op de contactpagina.