Dodemansknop voor veilig werken in gevaarlijke zone

Een dodemansknop is een activatieschakelaar die alleen kan werken als hij continu is ingedrukt; in elke andere positie zal hij een stopsignaal geven. De dodemansknop moet worden gebruikt door personeel dat in de gevaarlijke zone van een machine of installatie werkt, bijvoorbeeld bij inwerkingstelling, testen of onderhoud. De Machinerichtlijn staat in dergelijke situaties het overbruggen van andere veiligheidsvoorzieningen toe mits de schakelaar actief wordt bekrachtigd en de operator met diezelfde schakelaar de machine kan stoppen.

Dodemansknop

EUCHNER biedt binnen de uitgebreide ZS-serie activatieschakelaars robuuste en ergonomisch ontworpen tweetraps (OFF-ON) versies (de klassieke dodemansknop) en drietraps (OFF-ON-OFF) versies (de verbeterde uitvoering van de dodemansknop).

De operator kan alleen een machine starten door de schakelaar in te drukken en in die positie vast te houden. Zodra hij de knop loslaat zal de beweging direct stoppen. Deze OFF-ON functie is zowel bij twee- als drietraps versies voorzien.

Het blijkt echter dat een schrikreactie ook kan leiden tot het extra hard indrukken van de dodemansknop.
In die gevallen zal alleen de drietraps schakelaar tot een machinestop leiden. Deze dodemansknop heeft drie schakelposities. Als de operator de schakelaar harder indrukt zal die voorbij de activatiepositie (de middelste positie) schieten en de machine doen stilzetten.

De drietraps dodemansknop wordt in vele C-standaarden voorgeschreven. Bij gebruik van een tweetraps dodemansknop moet er bovendien extra voor worden gezorgd dat in een noodsituatie de operator een noodstop kan activeren.

Neem dan contact met ons op. U vindt onze gegevens op de contactpagina.