Webinar Slimmere machineveiligheid met Industry 4.0 en AI

Moderne communicatie tussen veiligheidscomponenten en besturingen geeft meer overzicht van wat de veiligheid doet. AI algoritmen voorspellen onderhoud en detecteren manipulatie vroegtijdig. Een nieuw soort veiligheidssensor doet zijn intrede in de markt, waar besturingen informatie mee kunnen uitwisselen. Die veelheid van informatie moet echter worden gestroomlijnd tot bruikbare data. Tijdens het webinar worden praktisch bruikbare tips gegeven.

Doelgroep:

  • Machinebouwers
  • Electroconstructeurs
  • Veiligheidsspecialisten

Inhoud:

  • De zin (en onzin) van big-data uit machineveiligheid
  • Traditionele veiligheidssignalen via OSSD én statusberichten via IO-Link
  • Het interpreteren van de statusberichten
  • Voorspellen van onderhoud
  • Detecteren van manipulatie

Aan dit webinar zijn geen kosten verbonden.

Gewenste datum

Algemene bedrijfsgegevens

Gegevens deelnemer

Voorwaarden

EUCHNER behoudt zich het recht voor een webinar om organisatorische redenen te verplaatsen of te annuleren of aanmeldingen te weigeren, zonder opgave van reden. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van het webinar aanvaardt EUCHNER geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of andere onvolkomenheden. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de aangeboden content die afkomstig is van derden.