Webinar De anti-manipulatienorm ISO 14119 geldt voor alle machines

ISO 13849-1 zegt ”Er is geen sprake van enig PL zonder toepassing van ISO 14119”. En die laatste norm geldt voor alle machines die onder de machinerichtlijn vallen. Het is een heel praktische norm die je stapsgewijs leidt: het kiezen van de juiste veiligheidscomponenten, het mechanische ontwerp, de montage en gebruik. Er valt veel te winnen als je deze norm toepast. Einddoel is een ergonomische machine waarbij de veiligheid niet in de weg zit.

Doelgroep:

  • Machinebouwers
  • Mechanische constructeurs
  • Veiligheidsspecialisten

Inhoud:

  • De onvoorspelbaarheid van de mens
  • Ergonomisch ontwerpen
  • Elimineren van onnodig wachten
  • Veilige bedrijfsmodi
  • Verrassende en bruikbare voorbeelden

Aan dit webinar zijn geen kosten verbonden.

Gewenste datum

Algemene bedrijfsgegevens

Gegevens deelnemer

Voorwaarden

EUCHNER behoudt zich het recht voor een webinar om organisatorische redenen te verplaatsen of te annuleren of aanmeldingen te weigeren, zonder opgave van reden. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van het webinar aanvaardt EUCHNER geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of andere onvolkomenheden. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de aangeboden content die afkomstig is van derden.