LockOut voor deurschakelaar CET

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om LockOut toe te passen bij het betreden van een gevaarlijke zone. De noodzaak hiertoe wordt in de risicoanalyse bepaald. Maar ook als er geen noodzaak bestaat is het toepassen van LockOut toegestaan.


Bij de CET deurschakelaar van EUCHNER zijn er twee nieuwe accessoires die kunnen voorkomen dat de actuator in de schakelaar komt. Beide accessoires voorkomen dat er een RFID communicatie kan plaatsvinden door het veld met metaal te dempen. Tevens zorgen de fysieke afmetingen ervoor dat de actuator niet in de kop van de schakelaar terecht kan komen en zodanig niet kan worden geblokkeerd.


Het LockOut kapje biedt plaats voor twee hangsloten, de LockOut schaar voor drie hangsloten. Beide LockOut accessoires worden geleverd met een ophangvoorziening.

De CET is verkrijgbaar met power-to-unlock of power-to-lock blokkering en met verschillende soorten connectoren. Hij is altijd voorzien van vier LED’s waarvan er twee zelf configureerbaar zijn. De CET communiceert met de actuator middels RFID.

Volgens veiligheidsnormen is de CET een vergrendelingsschakelaar met blokkeerinrichting. De begrippen vergrendelen en blokkeren worden vaak met elkaar verward. EUCHNER verzorgt basistrainingen waarin die verschillen uitgebreid aan de orde komen. Deze kunnen op aanvraag op locatie in bedrijven worden gegeven.