EUCHNER zet kennis over de Machinerichtlijn om in oplossingen


De ‘nieuwe’ Machinerichtlijn (2006/42/EC) is al meer dan vijf jaar van kracht. Maar nog steeds krijgt EUCHNER vragen van machinebouwers over de consequenties van de Machinerichtlijn, met name op het gebied van machineveiligheid.

Machinerichtlijn

EUCHNER ziet het dan ook als haar taak om de kennis over de Machinerichtlijn en de daaruit voortvloeiende normen actueel te houden en die over te dragen. Bijvoorbeeld in de vorm van ‘in company’ trainingen. Op het gebied van machineveiligheid zijn de volgende ontwikkelingen gerelateerd aan de Machinerichtlijn:
  • De norm EN-ISO14119 is geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn, waardoor deze norm een verplicht karakter krijgt. In deze norm staan ergonomie en maatregelen tegen manipulatie centraal. Dit zijn al jaren stokpaardjes van de specialisten van EUCHNER. Zij dragen uit dat het bij machineveiligheid niet gaat om welke veiligheidssystemen te gebruiken, maar hoe.
  • Het ontwerpen van een machinebesturing met de juiste veiligheidsvoorzieningen en daarmee voldoen aan de essentiële eisen van de Machinerichtlijn kan aan de hand van de normen EN 13849 (PL) en/of EN-IEC 62061 (SIL). Hierbij vraagt elke te beveiligen locatie om zijn eigen specifieke oplossing. De maatregelen moeten precies zijn afgestemd op de risicocategorie en het gebruik ter plaatse. Er is heel wat kennis en inzicht nodig om een juist evenwicht te bereiken: een oplossing waarin alle veiligheidscomponenten voldoen aan de gestelde normen en de productie optimaal verloopt. EUCHNER heeft de visie over en de ervaring met de Machinerichtlijn in huis.

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Informatie hierover vindt u in ons privacybeleid.

Meer info