EUCHNER zet kennis over de Machinerichtlijn om in oplossingen


De ‘nieuwe’ Machinerichtlijn (2006/42/EC) is al meer dan vijf jaar van kracht. Maar nog steeds krijgt EUCHNER vragen van machinebouwers over de consequenties van de Machinerichtlijn, met name op het gebied van machineveiligheid.

Machinerichtlijn

EUCHNER ziet het dan ook als haar taak om de kennis over de Machinerichtlijn en de daaruit voortvloeiende normen actueel te houden en die over te dragen. Bijvoorbeeld in de vorm van ‘in company’ trainingen. Op het gebied van machineveiligheid zijn de volgende ontwikkelingen gerelateerd aan de Machinerichtlijn: